Bài 17.2 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Hai vật đang rơi có khối lượng như nhau... DeHocTot.com

Bài 17.2 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Hai vật đang rơi có khối lượng như nhau. Hỏi thế năng và động năng của chúng ở cùng một độ cao có như nhau không?

Giải

Thế năng giống nhau. Động năng tùy thuộc vào vận tốc rơi của 2 vậtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay