Bài 17.8 trang 48 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Một vật rơi từ vị trí A xuống mặt đ... DeHocTot.com

Bài 17.8 trang 48 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một vật rơi từ vị trí A xuống mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Khi vật rơi đến vị trí B (H.17.5) thì động năng của vật bằng \({1 \over 2}\) thế năng của nó. Động năng của vật tiếp tục tăng thêm một lượng là 100J thì có giá trị bằng thế năng.

Thế năng của vật ở vị trí A là:

A. 50J                          B. 100J                     

C. 200J                        D. 600J

Giải

=> Chọn D. 600J

Giải thích: Gọi wđ: động năng, wt: Thế năng; w. Cơ năng

Theo đề bài: Tại B: WđB = \({1 \over 2}\) - WtB

Tại C: WđB + 100 = WtB - 100

         WđB + 100 = 2WđB - 100

    =>WđB = 200 J

         WtB = 400 J

         WB = 600J = WtAde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay