Bài 17.9 trang 49 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Một con lắc đang dao động từ vị trí A... DeHocTot.com

Bài 17.9 trang 49 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một con lắc đang dao động từ vị trí A sang vị trí C và ngược lại (H.17.6). Nếu lấy mốc tính độ cao là mặt đất và bỏ qua ma sát với không khí thi tại điểm A và điểm c, con lắc

A. có cơ năng bằng không

B. chỉ có thế năng hấp dẫn

C. chỉ có động năng

D. có cả động năng và thế năng hấp dẫn

Giải:

=> Chọn B. chỉ có thế năng hấp dẫnde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay