Bài 19.8 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Khi dùng pit-tông nén khí trong một xi-lanh ... DeHocTot.com

Bài 19.8 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Khi dùng pit-tông nén khí trong một xi-lanh kín thì

A. Kích thước mỗi phân tử khí giảm

B. Khoảng cách giữa các phân tử khí giảm,

C. Khối lượng mỗi phân tử khí giảm

D. Số phân tử khí giảm

Giải

=> Chọn B. Khoảng cách giữa các phân tử khí giảm,de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay