Bài 19.9 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Khi nhiệt độ của một miếng đồng tăn... DeHocTot.com

Bài 19.9 trang 51 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Khi nhiệt độ của một miếng đồng tăng thì

A. Thể tích của mỗi nguyên tử đồng tăng

B.  Khoảng cách giữa các nguyên tử đồng tăng

C. Số nguyên tử đồng tăng

D. Cả ba phương án trên đều không đúng.

Giải

=> Chọn B.  Khoảng cách giữa các nguyên tử đồng tăngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay