Bài 2.10 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Hãy sắp xếp các vận tốc sau theo thứ t... DeHocTot.com

Bài 2.10 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Hãy sắp xếp các vận tốc sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

- Vận tốc tàu hỏa : 54km/h

- Vận tốc chim đại bàng: 24m/s

- Vận tốc bơi của một con cá: 6000cm/phút

- Vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời: 108 000km/h

Giải

-  Vận tốc tàu hỏa v1 = 15m/s

- Vận tốc chim đại bàng: v2 = 24m/s

-Vận tốc bơi của một con cá: v3 = 1m/s

- Vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời: v4 = 30 000m/s

Kết quả: Vận tốc bơi của con cá < vận tốc của tàu hỏa < vận tốc chim đại bàng < vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời

Muốn so sánh các vận tốc khác nhau cần đổi chúng ra cùng 1 đơn vịde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay