Bài 21.7 trang 58 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Câu nào sau đây nói về nhiệt năng của ... DeHocTot.com

Bài 21.7 trang 58 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Câu nào sau đây nói về nhiệt năng của một vật là không đúng?

A. Nhiệt năng của một vật là một dạng năng lượng

B. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng và thế năng của vật

C. Nhiệt năng của một vật là năng lượng vật lúc nào cũng có

D. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử câu tai nên vật.

Giải:

Chọn B. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng và thế năng của vậtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay