Bài 21.9 trang 58 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Nhiệt năng của một vật:A. Chỉ có thể... DeHocTot.com

Bài 21.9 trang 58 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Nhiệt năng của một vật:

A. Chỉ có thể thay đổi băng truyền nhiệt

BChỉ có thể thay đổi bằng thực hiện công

C. Chỉ có thể thay đổi bằng cả thực hiện công và truyền nhiệt

D. Có thể thay đổi băng thực hiện công hoặc truyền nhiệt, hoặc bằng cả thực hiện công và truyền nhiệt.

Giải

=> Chọn C. Chỉ có thể thay đổi bằng cả thực hiện công và truyền nhiệtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay