Bài 22.1 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nh... DeHocTot.com

Bài 22.1 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây, cách nào là đúng ?

A. Đồng, nước, thủy tinh, không khí.

B. Đồng, thủy tinh, nước, không khí.

C. Thủy tinh, đồng, nước, không khí.

D. Không khí, nước, thủy tinh, đồng.

Giải

=> Chọn B. Đồng, thủy tinh, nước, không khí.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay