Bài 22.7 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt ch... DeHocTot.com

Bài 22.7 trang 60 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của

A. chất rắn                                        

B. chất khí và chất lỏng

C. chất khí                                            

D. chất lỏng

Giải

=> Chọn A. chất rắn   de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay