Bài 23.1 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra tro... DeHocTot.com

Bài 23.1 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?

A. Chỉ ở chất lỏng.

B. Chỉ ở chất khí.

C. Chỉ ở chất lỏng và chất khí.

D. Ớ các chất lỏng, chất khí và chất rắn.

Giải:

=> Chọn C. Chỉ ở chất lỏng và chất khí.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay