Bài 23.4 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - ... DeHocTot.com

Bài 23.4 trang 62 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Hãy mô tả và giải thích hoạt động của đèn kéo quân.

Giải

Khi đèn kéo quân được thắp lên, bên trong đèn xuất hiện các dòng đối lưu của không khí: Những dòng đối lưu này làm quay tán của đèn kéo quân.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay