Bài 23.8 trang 63 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Câu nào sau đây nói về bức xạ nhiệt l... DeHocTot.com

Bài 23.8 trang 63 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Câu nào sau đây nói về bức xạ nhiệt là đúng?

A. Mọi vật đều có thể phát ra tia nhiệt

B. Chỉ có những vật bề mặt xù xì và màu sầm mới có thể phát ra tia nhiệt

C. Chỉ có những vật bề mặt bóng và màu sáng mới có thể phát ra tia nhiệt

D. Chỉ có Mặt Trời mới có thể phát ra tia nhiệt

Giải

=> Chọn A. Mọi vật đều có thể phát ra tia nhiệtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay