Bài 24.10 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6 - Khi cung cấp nhiệt lượng 8400J cho 1kg củ... DeHocTot.com

Bài 24.10 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lý 6

Vật lý


Khi cung cấp nhiệt lượng 8400J cho 1kg của một chất, thì nhiệt độ của chất này tăng thêm 2°C. Chất này là:

A. đồng                   

B. rượu               

C. nước 

D. nước đá

Giải:

Chọn C

Vì: \(C = {Q \over {m\Delta t}} = {{8400} \over 2} = 4200J/kg.K\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay