Bài 24.3 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Người ta cung cấp cho 10 lít nước một n... DeHocTot.com

Bài 24.3 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng là 840kJ. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?

Giải:

Ta có:

\(\Delta t = {Q \over {mc}} = {{840000} \over {10.4200}} = {20^0}C\)

Vậy nước nóng lên thêm 20℃de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay