Bài 24.5 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Tính nhiệt dung riêng của một kim loại, ... DeHocTot.com

Bài 24.5 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Tính nhiệt dung riêng của một kim loại, biết rằng phải cung cấp cho 5kg kim loại này ở 20°C một nhiệt lượng khoảng 59kJ để nó nóng lên đến 50°C. Kim loại đó tên là gì?

Giải:

Ta có:

\(C = {Q \over {m\Delta t}} = {{59000} \over {5\left( {50 - 20} \right)}} \approx 393J/kg.K\)

Vậy kim loại đó là đồng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay