Bài 24.6 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Hình 24.2 vẽ các đường biểu diễn sự ... DeHocTot.com

Bài 24.6 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Hình 24.2 vẽ các đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của cùng một khối lượng nước, đồng, sắt được đun trên những bếp tỏa nhiệt như nhau. Hỏi đường biểu diễn nào tương ứng với nước, với đồng, với sắt?

                                                            

Giải

Đường I: nước;

đường II:  sắt;

đường III: đồngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay