Bài 24.9 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - ... DeHocTot.com

Bài 24.9 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Nhiệt dung riêng có cùng đơn vị đại lượng nào sau đây?

A. Nhiệt năng           

B. Nhiệt độ

C. Nhiệt lượng                                     

D. Tất cả phương án trên đều sai

Giải:

=> Chọn D. Tất cả phương án trên đều saide-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay