Bài 2.5 trang 6 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Hai người đạp xe. Người thứ nhất đi ... DeHocTot.com

Bài 2.5 trang 6 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Hai người đạp xe. Người thứ nhất đi quãng đường 300m hết 1 phút. Người thứ hai đi quãng đường 7,5km hết 0,5h.

a) Người nào đi nhanh hơn ?

b) Nếu hai người cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều thì sau 20 phút, hai người cách nhau bao nhiêu km ?

Trả lời:

a) Vận tốc người thứ 1: ${v_1} = {{{S_1}} \over {{t_1}}} = {{300} \over {60}} = 5m/s$

Vận tốc người thứ 2: ${v_2} = {{{S_2}} \over {{t_2}}} = {{7500} \over {1800}} \approx 4,17m/s$

=> Người thứ nhất nhanh hơn (v1 > v2)

b) S1 = v1.t = 5.1200 = 6 000 m

S2 = v2.t = 4,17.1200 = 5 004 m

S = S1 - S2 = 6000 — 5004 = 996m ≈ 1km.

Vậy sau 20 phút 2 người cách nhau khoảng 1kmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay