Bài 25.2 trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì ... DeHocTot.com

Bài 25.2 trang 67 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng và cùng được nung nóng tới 100°c vào một cốc nước lạnh. Hãy so sánh nhiệt lượng do các miếng kim loại trên truyền cho nước.

A. Nhiệt lượng của ba miếng truyền cho nước bằng nhau.

B.  lượng của miếng nhôm truyền cho nước lớn nhất, rồi đến miếng đồng, miếng chì.

CNhiệt lượng của miếng chì truyền cho nước lớn nhất, rồi đến miếng đồng, miếng nhôm.

D. Nhiệt lượng của miếng đồng truyền cho nước lớn nhất, rồi đến miếng nhôm, miếng chì.

Giải

=> Chọn B.  lượng của miếng nhôm truyền cho nước lớn nhất, rồi đến miếng đồng, miếng chì.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay