Bài 2.6 trang 6 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - ... DeHocTot.com

Bài 2.6 trang 6 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Khoảng cách từ sao Kim đến Mặt Trời bằng 0,72 đơn vị thiên văn (đvtv). Biết 1 đvtv = 150 000 000km, vận tốc ánh sáng bằng 300 000km/s. Tính thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời tới sao Kim

Trả lời:

Thời gian ánh sáng truyền từ mặt trời đến sao kim:

s = 0,72.150 000 000            

v = 300 000 km/s

do đó: \(t = {S \over v} = {{0,72.150000000} \over {300000}} = 360{\rm{s}}\) = 6 phútde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay