Bài 26.1 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ... DeHocTot.com

Bài 26.1 trang 71 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Trong các mệnh đề có sử dụng cụm từ “năng suất tỏa nhiệt” sau đây, mệnh đề nào đúng ?

A. Năng suất tỏa nhiệt của động cơ nhiệt.

B. Năng suất tỏa nhiệt của nguồn điện,

C. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.

D. Năng suất tỏa nhiệt của một vật.

Giải:

=> Chọn C. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay