Bài 26.6 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - ... DeHocTot.com

Bài 26.6 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một bếp dùng khí đốt tự nhiên có hiệu suất 30%. Hỏi phải dùng bao nhiêu khí đốt để đun sôi 3 lít nước ở 30°C ? Biết năng suất tỏa nhiệt của khí đốt tự nhiên là 44.106 J/kg. 

Giải:

Nhiệt lượng cần truyền để đun nước sôi:

Q1 = mnCn(t2 - t1) = 3.4200(100 - 30) = 882 000J

Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra:

\(H = {{{Q_1}} \over {{Q_{tp}}}} \Rightarrow {Q_{tp}} = {{{Q_1}} \over H} = 2940000J\)

Lượng khí đốt cần dùng là: 

\(m = {{{Q_{tp}}} \over q} = {{2940000} \over {{{44.10}^6}}} \approx 0,07kg\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay