Bài 26.8 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Nếu năng suất tỏa nhiệt của củi khô ... DeHocTot.com

Bài 26.8 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Nếu năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10.10^6 J/kg thì 1 tạ củi khô khi cháy hết tỏa ra một nhiệt lượng là:

A. 10 kJ                            

B. 10.108kJ c

C.10.109kJ

D. 10.106kJ

Giải

=> Chọn A

Vì Q = m.q = 100.10.106 = 10.108J = 106kJde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay