Bài 26.9 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Để đun sôi một lượng nước băng bếp... DeHocTot.com

Bài 26.9 trang 72 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Để đun sôi một lượng nước băng bếp dầu có hiệu suất 30%, phải dùng hết 1 lít dầu. Đế đun sôi cũng lượng nước trên với bếp dầu có hiệu suất 20%, thì phải dùng:

A. 2 lít dầu

B. \({2 \over 3}\) lít dầu

C. 1,5 lít dầu

D. 3 lít dầu

Giải:

Chọn C. 1,5 lít dầu

\(\eqalign{
& \left. \matrix{
{H_1} = {{{Q_{ci}}} \over {{Q_{tp1}}}} \hfill \cr
{H_2} = {{{Q_{ci}}} \over {{Q_{tp2}}}} \hfill \cr} \right\} \Leftrightarrow {H_1}.{Q_{tp1}} = {H_2}.{Q_{tp2}} \cr
& 0,3{m_1}.q = 0,2.{m_2}.q \Leftrightarrow {m_2} = {{0,3} \over {0,2}} = 1,5{m_1} \cr} \)

.netde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay