Bài 27.7 trang 75 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Một người kéo một vật bằng kim loại ... DeHocTot.com

Bài 27.7 trang 75 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một người kéo một vật bằng kim loại lên dốc, làm cho vật vừa chuyển động vừa nóng lên. Nếu bỏ qua sự truyền năng lượng ra môi trường xung quanh thì công của người này đã hoàn toàn chuyển hóa thành

A. động năng của vật

B. động năng và nhiệt năng của vật

C. động năng và thế năng của vật

D. động năng, thế năng và nhiệt năng cùa vật

Giải

=> Chọn D. động năng, thế năng và nhiệt năng cùa vậtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay