Bài 2.8 trang 6 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Trái Đất quay quanh Mặt Trời một vòng... DeHocTot.com

Bài 2.8 trang 6 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Trái Đất quay quanh Mặt Trời một vòng trong thời gian một năm (trung bình là 365 ngày). Biết vận tốc quay của Trái Đất bằng 108000km/h.

Lấy π = 3,14 thì giá trị trung bình bán kính quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời là:

A. 145 000 000km                                B. 150 000 000km

C. 150 649 682km                                D. 149 300 000km

Giải

=> Chọn C

Chiều dài 1 vòng mà trái đất quay trong 1 năm:

s = v.t = 365 x 24 x 108 000 = 946 080 000 km

Bán kính quỹ đạo của trái đất: \(R = {S \over {2\pi }} \simeq 150649682\) kmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay