Bài 28.1 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Động cơ nào sau đây không phải là độ... DeHocTot.com

Bài 28.1 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Động cơ nào sau đây không phải là động cơ nhiệt ?

A. Động cơ của máy bay phản lực.

B. Động cơ cùa xe máy Hon-đa.

C. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thủy điện Sông Đà.

D. Động cơ chạy máy phát diện của nhà máy nhiệt điện.

Giải

=> ChọnC. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thủy điện Sông Đà.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay