Bài 28.4 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết ... DeHocTot.com

Bài 28.4 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3nước lên cao 8m. Tính hiệu suất máy bơm đó? Biết năng suất tỏa nhiệt của dầu dùng cho máy bơm này là 4,6.10J/kg, khối lượng riêng của xăng là 700kg/m3.

Giải:

\(\eqalign{
& A = p.h = 10mh = 700000.10.8 = {56.10^6}J \cr
& Q = m.q = {8.4.6.10^7} = {368.10^6}J \cr} \)

Hiệu suất của máy bơm là:

\(H = {A \over Q} = {{{{56.10}^6}} \over {{{368.10}^6}}} \approx 15\% \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay