Bài 28.5 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất... DeHocTot.com

Bài 28.5 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất là 6kW chuyển động với vận tốc 36km/h sẽ đi được bao nhiêu? Biết hiệu suất của động cơ là 25% ; năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.10J/kg ; khối lượng riêng của xăng là 700kg/m3.

Giải:

\(Q = q.m = q.D.V = 4,{6.10^7}.700.0,002 = 6,{44.10^7}J\)

Công mà động cơ xe máy thực hiện được là:

\(A = Q.H = 6,{44.10^7}.0,25 = 1,{61.10^7}J = 16,{110^6}J\)

Từ công thức \(P = {A \over t} \Rightarrow t = {A \over P} = {{16,{{1.10}^6}} \over {1600}} = 10062,5{\rm{s}}\) 

Quãng đường xe đi được:

\(S = v.t = {{36000} \over {3600}}.10062,5 = 100625 \approx 101km\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay