Bài 28.6 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Động cơ của một máy bay có công suất ... DeHocTot.com

Bài 28.6 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Động cơ của một máy bay có công suất 2.106w và hiệu suất 30%. Hỏi với 1 tấn xăng máy bay có thể bay được bao nhiêu lâu ? Năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107J/kg

Giải:

\(Q = q.m = 4,{6.10^7}.1000 = {4600.10^7}J\)

\(A = Q.H = {4600.10^7}.0,3 = {1380.10^7}J\) 

Thời gian bay:

\(t = {A \over P} = {{{{1380.10}^7}} \over {{{2.10}^6}}} = 6900{\rm{s}}\) = 1h55phútde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay