Bài 28.8 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Gọi H là hiệu suất động cơ nhiệt, A l... DeHocTot.com

Bài 28.8 trang 77 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Gọi H là hiệu suất động cơ nhiệt, A là công động cơ thực hiện được, Q là nhiệt lượng toàn phần do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra, Q1 là nhiệt lượng có ích, Q2 là nhiệt lượng tỏa ra môi trường bên ngoài. Công thức tính hiệu suất nào sau đây là đúng?

A. \(H = {{{Q_1} - {Q_2}} \over Q}\)

B. \(H = {{{Q_2} - {Q_1}} \over Q}\)

C. \(H = {{Q - {Q_2}} \over Q}\)

D. \(H = {Q \over A}\)

Giải:

Chọn C. \(H = {{Q - {Q_2}} \over Q}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay