Bài 28.9 trang 78 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn r... DeHocTot.com

Bài 28.9 trang 78 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ tự :

A. hút nhiên liện, đốt nhiên liệu, nén nhiên liệu, thoát khí

B.  thoát khí, hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, đốt nhiên liệu

C. hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, thoát khí, đốt nhiên liệu

D. hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, đốt nhiên liệu, thoát khí

Giải:

Chọn D. hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, đốt nhiên liệu, thoát khíde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay