Bài 2.9 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lý 7 - Một ô tô rời bến lúc 6h với vận tốc... DeHocTot.com

Bài 2.9 trang 7 Sách bài tập (SBT) Vật lý 7

Vật lý


Một ô tô rời bến lúc 6h với vận tốc 40km/h. Lúc 7h, cũng từ bến trên, một người đi mô tô đuổi theo với vận tốc 60km/h. Mô tô sẽ đuổi kịp ô tô lúc:

A. 8h                                                             

B. 8h 30 phút

C. 9h  

D. 7h 40 phút

Giải

=> Chọn C

Lúc 7h ôtô đã đi được 40km

Thời gian môtô đi để đuối kịp ôtô: \(t = {{40} \over {60 - 40}} = 2h\)

Mô tô đuổi kịp ô tô lúc: 7h + 2h = 9hde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay