Bài 3.3 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - ... DeHocTot.com

Bài 3.3 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một người đi bộ đều trên quãng đường đầu dài 3km với vận tốc 2m/s. Quãng đường tiếp theo dài 1,95km, người đó đi hết 0,5h. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường.

Giải

Vận tốc trung bình trên cả quãng đường:

\(\eqalign{
& {t_1} = {{{S_1}} \over {{v_1}}} = {{3000} \over 2} = 1500{\rm{s}} \cr
& v = {{{S_1} + {S_2}} \over {{t_1} + {t_2}}} = {{3000 + 1950} \over {1500 + 1800}} = 1,5m/s \cr} \)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay