Bài 4.5 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Biểu diễn các vectơ lực sau đây :- Trọ... DeHocTot.com

Bài 4.5 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Biểu diễn các vectơ lực sau đây :

- Trọng lực của một vật 1500N (tỉ xích tùy chọn).

- Lực kéo một xà lan là 2000N theo phương ngang, chiều từ trái sang phải, tỉ xích 1cm ứng với 500N.

Giải

- Trọng lực của một vật 1500N (hình a)

- Lực kéo của một xà lan là 2000N theo phương ngang, chiều từ trái sang phải, tỉ xích 1cm ứng với 500N (hình b)

             Hình a                                                             Hình bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay