Bài 4.6 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Khi bắn tên, dây cung tác dụng lên mũi ... DeHocTot.com

Bài 4.6 trang 12 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Khi bắn tên, dây cung tác dụng lên mũi tên lực F = 100N. Lực này được biểu diễn bằng vectơ lực F, với tỉ xích 0,5cm ứng với 50N. Trong 4 hình sau (H.4.2), hình nào vẽ đúng lực F ?

Giải

=> Chọn Bde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay