Bài 5.6 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Vật nặng 0,5kg đặt trên mặt sàn nằm n... DeHocTot.com

Bài 5.6 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Vật nặng 0,5kg đặt trên mặt sàn nằm ngang 

 

a) Hãy biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật.

b) Nếu vật được kéo chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang, có cường độ 2N. Hãy biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật. Chọn tỉ xích 2N ứng với 1cm.

Hướng dẫn:

a) Vật đứng yên trên mặt bàn vì \(\overrightarrow {P}\), \(\overrightarrow {Q}\) tác dụng lên vật cân bằng nhau.

b) Vật chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang nhờ lực kéo có cường độ 2N. Điều này chứng tỏ lực kéo cân bằng với lực cản của sàn tác dụng lên vật.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay