Bài 5.9 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Cặp lực nào trong hình 5.3 là cặp lực c... DeHocTot.com

Bài 5.9 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Cặp lực nào trong hình 5.3 là cặp lực cân bằng ?

A. Trong hình a

B. Trong hình a và b

C. Trong hình c và d

D. Trong hình d

Giải

Chọn Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay