Bài 6.7 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. D... DeHocTot.com

Bài 6.7 trang 21 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để truyền cho nó một vận tốc. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì

A. trọng lực.   

B. quán tính,

C. lực búng của tay.                              

D. lực ma sát.

Giải

=> Chọn Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay