Bài 7.5 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - ... DeHocTot.com

Bài 7.5 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104N/m2. Diện tích, của bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2. Hỏi trọng lượng và khối lượng của người đó?

Giải

 p = F/S => F=pxs , trong đó  F: áp lực (N); S: diện tích bị ép (m2); p: áp suất (N/m)

Trọng lượng của người: P=F= p.s = 1,7x104 *0.03= 17 000*0,03 = 510N

Trong kiến thực Vật Lý 6 chúng ta đã được học

M là khối lượng
P lớn là trọng lượng 
Khối lượng bằng trọng lượng x 10
Suy ra trọng lượng bằng khối lượng chia 10

m = P x 10 => P = m/10

Do đó, Khối lượng của người: \(m = {P \over {10}} = 51\) kgde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay