Bài 7.6 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Đặt một bao gạo 60kg lên một cái ghế ... DeHocTot.com

Bài 7.6 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Đặt một bao gạo 60kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất.

Giải:

Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là:

\(p = {F \over S} = {{60.10 + 4.10} \over {4.0,0008}} = {{640} \over {0,0032}} = 200000N/{m^2}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay