Bài 7.8 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Một áp lực 600N gây áp suất 3000N/N2 lê... DeHocTot.com

Bài 7.8 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một áp lực 600N gây áp suất 3000N/N2 lên diện tích bị ép có độ lớn:
 
A. 2000cm2                               
 
B. 200cm2 
 
C. 20cm2                           
 
D. 0,2cm2
 
Giải:
 
=> Chọn A
 
Vì \(S = {F \over p} = {{600} \over {3000}} = 0,2{m^2} = 2000c{m^2}\)


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay