Bài 8.1 trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Bốn bình A, B, c, D cùng đựng nước (H.8.... DeHocTot.com

Bài 8.1 trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Bốn bình A, B, c, D cùng đựng nước (H.8.1)

a) Áp suất của nước lên đáy bình nào là lớn nhất ?

A. Bình A  

B. Bình B

C. Bình C                    

D. Bình D

b) Áp suất của nước lên đáy bình nào là nhỏ nhất ? 

A. Bình A  

B. Bình B

C. Bình C                    

D. Bình D

Giải

a) Chọn A          

b) Chọn Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay