Bài 8.10 trang 28 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Một ống thủy tinh hình trụ đựng chất... DeHocTot.com

Bài 8.10 trang 28 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một ống thủy tinh hình trụ đựng chất lỏng đang được đặt thẳng đứng. Nếu nghiêng ống đi sao cho chất lỏng không chảy ra khỏi ống, thi áp suất chất lỏng gây ra ở đáy bình

A. tăng                     

B. giảm               

C. không đổi

D. bằng không

Trả lời:

=> Chọn B. giảm de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay