Bài 8.4 trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Một tàu ngầm đang di chuyển ở dưới bi... DeHocTot.com

Bài 8.4 trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Một tàu ngầm đang di chuyển ở dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 2,02.106 N/m2. Một lúc sau áp kế chỉ 0,86.106 N/m2.

a) Tàu đã nổi lên hay đã lặn xuống? Vì sao khẳng định được như vậy ?

b) Tính độ sâu của tàu ngầm ở hai thời điểm trên. Cho biết trọng lượng riêng của nước biển bằng 10300 N/m3.

Giải

a) Áp suất tác dụng lên vỏ tàu ngầm, tức là cột nước ở phía trên tàu ngầm giảm. Vậy tàu ngầm đã nổi lên.

b) Áp dụng công thức p = dh; \({h_1} = {p \over d}\)

Độ sâu của tàu ngầm ở thời điểm trước:

\({h_1} = {{{p_1}} \over d} = {{2020000} \over {10300}} \approx 196m\)

Đô sâu của tàu ngầm ở thời điểm sau:

\({h_2} = {{{p_2}} \over d} = {{860000} \over {10300}} \approx 83,5m\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay