Bài 8.7 trang 27 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Hãy so sánh áp suất tại các điểm M, N... DeHocTot.com

Bài 8.7 trang 27 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Hãy so sánh áp suất tại các điểm M, N và Q, trong bình chứa chất lỏng vẽ ở hình 8.5.

A. pM < pN < pQ

B. pM = pN = pQ 

C. pM > pN > pQ

D. pM < pQ < pN 

Giải

Chọn C. pM > pN > pQde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay