Bài 9.10 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Trên mặt một hồ nước, áp suất khí qu... DeHocTot.com

Bài 9.10 trang 31 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Trên mặt một hồ nước, áp suất khí quyển bằng 75,8cmHg

a) Tính áp suất khí quyển trên ra đơn vị Pa. Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là 136.103N/m3.

b) Tính áp suất do nước và khí quyển gây ra ở độ sâu 5m. Lấy trọng lượng riêng của nước là 10.103N/m3. Áp suất này bằng bao nhiêu cmHg?

Giải

a) pKq = d.h = 136.103.0,758 = 103088 Pa

b) Áp suất do nước gây ra ở độ sâu 5m là: p = d.h = 10.103.5 = 50 000N/m2

Áp suất do cả nước và khí quyển gây ra ở độ sâu 5m :

p = 50 000 + 103 088 = 153 088N/m2 = 112,6cmHg de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay