Bài 9.3 trang 30 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8 - Tại sao nắp ấm pha trà thường có một ... DeHocTot.com

Bài 9.3 trang 30 Sách bài tập (SBT) Vật lý 8

Vật lý


Tại sao nắp ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ?

Giải

Để rót nước dễ dàng. Vì có lỗ thủng trên nắp nên khí trong ấm thông với khí quyển, áp suất khí trong ấm cộng với áp suất nước trong ấm lớn hơn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay