Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu. - Các sản phẩm thải cần được bài tiế... DeHocTot.com

Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu.

Sinh học


Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu?

Trả lời

Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ chính các hoạt động trao đổi chất của tế bào và cơ thể (CO2, nước tiểu, mồ hôi,...), hoặc từ hoạt động tiêu hoá đưa vào cơ thể một số chất quá liều lượng (các chất thuốc, các ion, cholesteron....)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay